Bağlama (Bağlama Düzeni) 1. Seviye
Bağlama (Bağlama Düzeni) 1. Seviye
Bağlama (Bağlama Düzeni) 1. Seviye
Bağlama (Bağlama Düzeni) 1. Seviye
128 saat

Bağlama (Bağlama Düzeni) 1. Seviye

Türleri

Bağlama ve buna benzer enstrumanlar; tekne, göğüs ve sap olarak üç bölümdür. Tekne kısmı son yıllara kadar dut ağacından yapılmasına rağmen, artık fabrikasyon üretim ve düşük maliyet için farklı ağaçlara (ardıç, kestane, gürgen vb.) yönelinmiştir.

Bağlamanın yöresel kullanımı nedeniyle oldukça çeşitlilik gösterdiği söylenebilir. Bu çeşitlilik; yöresel tavırdan, hammaddesine, boyutlarından, tel sayısına kadar kendini gösterir.

Önceleri iki telliden oniki telliye göre adlandırılırken, daha sonraları, boyutlarına ve akort (düzen) durumuna göre adlandırılır olmuştur. Cura, bağlama, ırızva, bozuk, tanbura, çöğür, meydan sazı, divan sazı gibi adlandırmalar bunlardan bazılarıdır. Bu adların bazıları hem türü hem de akordu tanımlar. Örneğin: Bağlama, bozuk bir akort ve tür adıdır. 2,5 oktav ses genişliği vardır. İlave perdeler ile ses genişliğinin artırılması mümkündür.

Tezeneli sazlar ailesinden bağlama grubunu kısaca tanıyalım:

Meydan sazı: Bağlama ailesinin en büyük sazıdır. Sapında 30 - 32 perdesi vardır. En ince teli 35 - 40 numaradır. Daha ziyade kalın bam tellerine (sargılı tellere) ağırlık verilmekledir. Davudi (tok - kalın) bir sesi vardır, sade bir şekilde çalınır. Bağlama Ailesinin bas sesli sazı da denilir. Batı müziği enstruman grubundaki kontrbas gibi düşünülebilir. Fiziksel yapısı oldukça büyük olması nedeniyle, icrası da oldukça zor olmaktadır. Bu nedenle icracılar Meydan Sazı’nı çalmaktan kaçınmaktadırlar. Onun yerine biraz daha küçüğü olan Divan Sazını çalmayı tercih ederler. Fakat Divan Sazı’nın da Meydan Sazının yerini tutması mümkün olamayacağından Meydan Sazının Davudi sesi devamlı şekilde topluluk içerisinde aranır.

Divan sazı: Meydan Sazından biraz daha küçüktür. Üçerden dokuz teli vardır. Bazı icracılar alta 3. Ortaya ve Üste ikişerli olmak üzere 7 tel de takmaktadırlar.

Çöğür:  Divan sazına yakın büyüklükte 9 ile 6 tel takılmakta ve 15 kadar perdesi bulunmaktadır. Çöğür ile; Nefes, Ayin ve Semai gibi havalar çalınır.

Bağlama: Adını alan ailenin temel sazıdır. 17-24 perdesi vardır. Meydan sazı ve divan sazından daha tizdir.Üçerli gruplar halinde 6 ile 9 tel takılır. Alt telleri La sesine çekilir. Orta ve Üst teller de devamlı akort değişikliği yapılır. Her düzende değişen orta ve üst tellerin akortlarıdır. Bağlama düzeni alt (La) Orta (Re) Üst (Mi) seslerine çekilir.Bunun dışında  19 ayrı düzende de çalınır.

Bozuk:  Bağlama’ nın ikinci bir adına da Bozuk denir. 15-18 perdesi vardır. Üçerli gruplar hailde 9 tel takılır.  Yumuşak bir sesi vardır, genellikle Güney ve Ege yörelerimizde kullanılır. Bozuk aynı zamanda düzenin adıdır..Akortları ise Alt (La) Orta (Re) Üst (Sol) seslerine düzenlenir.

Tanbura: Bağlamadan daha küçüktür. Divan sazından bir oktav tiz olduğundan, divan curası da denilir.

Cura: Bağlama ailesinin en küçük sazlarındandır. 7-16 perdesi, 3-6 teli bulunmaktadır. Genellikle 6 telli olduğu gibi, 3 tek telli olanları ve ayrıca altta iki ortada iki üstte ise tek telli olanlarına rastlanır. Bağlama ve Bozuk düzenlerine akort edilir. İki tellinin akort düzeni alt tel (La), üst tel (Re) üç telli olanların ise alttan üste doğru akortlanmaktadır  Burdur yöresinde de bağlama düzenine akortlanmış curaların tezene yerine parmakla çalındığı görülmüştür.*** Bu programda eğitim verilen merkezlerimizi ve ders saatlerini görmek için TIKLAYINIZ

Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz.
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş