KURUMSAL

İSMEK

SIK SORULAN SORULAR

İSMEK
İSMEK Hakkında Genel Bilgiler
1İSMEK nedir?
Sayfa Başı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK, "Örgün eğitim sistemi dışında planlı, programlı ve sistemli olarak yürütülen bir eğitim şekli" olarak tanımlanan "Yaygın eğitimin ilkeleriyle gerçekleştirilen bir yetişkin eğitimi organizasyonu"dur.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

2İSMEK hangi kuruma bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir?
Sayfa Başı

İSMEK hizmetlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'ne bağlı olarak sürdürmektedir.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

3İSMEK'in verdiği eğitimler ücretli midir?
Sayfa Başı

İSMEK'te verilen eğitimlerin tamamı ücretsizdir. Ayrıca vatandaşlar İSMEK tarafından düzenlenen sergi, seminer ve söyleşi vb. faaliyetlerin tümünden de ücretsiz olarak faydalanabilir.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

4İSMEK'te öğrenci olma yaşı nedir?
Sayfa Başı

Kurslara; kursun başlama tarihine göre 16 yaşını dolduranlar, müzik programlarında ise yine başlama tarihine göre 15 yaşını dolduran adaylar başvurabilir.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

5İSMEK'te eğitim süresi ne kadardır?
Sayfa Başı

İSMEK’te 40 alanda, 327 branşta, 800'e yakın programda verilen eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (M.E.B.) belirlediği müfredatlar çerçevesinde 3 buçuk aydan 10 aya  devam eder. Her program için eğitim saati farklıdır.  Bazı programlarda tekâmül eğitimleri de verilmektedir. Programın kredisini dolduran öğrencilere M.E.B. onaylı İSMEK Kurs Bitirme Sertifikası, derslere devam eden ancak yeterli başarı gösteremeyen öğrencilere ise Kurs Katılım Belgesi verilmektedir.


İSMEK’in vermiş olduğu M.E.B. onaylı kurs bitirme belgeleri tüm Türkiye’de geçerlidir.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Sertifika
Öğrencilerimize Eğitim Sonunda Verilen Sertifikalar
1Öğrenciler kurs bitiminde belge alıyor mu?
Sayfa Başı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı kararlar doğrultusunda, İSMEK eğitimleri Eylül 2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

Yeni dönem eğitimleri Eylül ayında başlayacakken, 2019-2020 eğitim döneminde İSMEK’ten eğitim alan ve  aldığı eğitimleri yarım kalan öğrencilerimiz ile ilgili gerekli açıklamalar, www.ismek.ist adresinden ve İSMEK’in resmi sosyal medya hesaplarından yapılacaktır.

İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

2İSMEK'ten aldığımız sertifikaların geçerliliği var mıdır?
Sayfa Başı
İSMEK’in vermiş olduğu MEB onaylı kurs bitirme belgeleri bütün Türkiye’de ve ülkemizle eğitim alanında denklik anlaşması bulunan ülkelerde geçerlidir. Bunun  yanı sıra bazı programlarda öğrencilere; uluslararası akreditasyona sahip yabancı kuruluşlarla işbirliği yapılarak ülkemiz dışında da geçerliliğe sahip sertifikalar veriliyor.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Kayıtlar
Kayıtlarla İlgili Genel Bilgiler
1İSMEK programlarına nasıl kayıt olabilirim?
Sayfa Başı

İSMEK’in verdiği eğitimlerden yararlanmak istiyorsanız www.ismek.ist web sitesinde bulunan online kayıt ol kısmına tıklayarak karşınıza çıkan “İSMEK Kursiyer Giriş”ini yaparak yönlendirileceğiniz “Kursiyer Ön Kayıt Formu”ndaki istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Bu bölüm kişisel bilgilerinizin yanı sıra eğitim almak istediğiniz program, merkez, eğitimin başlama tarihi ve saatini seçebileceğiniz alandır. İşlemi tamamlandığınızda online başvurunuz başarılı bir şekilde tamamlanır.
Ayrıca yine www.ismek.ist web sitesi üzerinden merkezler ana sayfasında kayıt olmak istediğiniz merkeze tıklayarak merkezde verilen eğitimleri görebilir ve ön kayıt işlemlerini yapabilirsiniz.
Adayların web sitesi üzerinden yaptıkları başvurular ön kayıt niteliğinde olup, ön kayıtların kesin kayda dönüşmesi için nüfus cüzdan fotokopileri ile başvuru yaptıkları merkeze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde aday kesin kayıt hakkını kaybedebilir.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

2Kayıtlar ne zaman başlar, kayıt için gerekli olan evraklar nelerdir?
Sayfa Başı

İSMEK’ten eğitim almak isteyenler için kayıtlar güz, bahar, yaz olmak üzere 3 ana kayıt döneminde gerçekleşecektir.

İSMEK’ten eğitim almak isteyenlerin önce internet üzerinden online önkayıt yaptırdıktan sonra  merkezlerimizden birine sadece bir kimlik fotokopisiyle gitmeleri yeterli olmaktadır. Spor merkezlerinde eğitim almak isteyenlerden ise ek olarak sağlık raporu istenmektedir.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Sosyal Fonksiyonlar
İSMEK'in Sosyal Fonksiyonları
1İSMEK'in sosyal katkıları nelerdir?
Sayfa Başı
İSMEK eğitimleri, İstanbulluların içindeki yetenekleri keşfedip ortaya çıkarmakta, istihdam edilebilirliklerini artırmakta, farkındalıklarını ve birikimlerini zenginleştirmekte, üretip gelir elde etmelerine imkan hazırlamaktadır.

Öğrencileri rehabilite eden, yalnızlıktan kurtaran, dostluklar kurdurarak sosyal bir çevre edindiren, özgüven kazandıran merkezlerimiz birer kültür mozaiği olması açısından da önem taşımaktadır.

Eğitimlere katılan gruplar, İstanbul’un kozmopolit yapısını yansıtmakta, yaş, din, dil, ırk, uyruk, eğitim düzeyi, cinsiyet, meslek, statü vb. hiçbir ayrım gözetilmeden pek çok insan merkezlerimizde bir araya gelmektedir. Bu ortamlarda kültürel paylaşım ve etkileşim en üst şekilde gerçekleşmektedir. Bu açıdan İSMEK eğitimleri, toplumsal barışın korunup geliştirilmesi hususunda çok önemli fonksiyonlar icra etmektedir.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Hedef Kitlesi
İSMEK'in Hedef Kitlesi
1İSMEK'in hedef kitlesi kimlerdir?
Sayfa Başı
Dünya genelinde yetişkin eğitiminin profili, toplumlara göre hayli çeşitlilik göstermektedir. Ülkemizdeki en yaygın yetişkin eğitimi kurumu olan İSMEK’in hedef kitlesi de oldukça zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Öğrencilerimiz arasında; ev kadınları, genç kızlar ve erkekler, işsizler, halen bir işte çalışanlar, okuma yazma bilmeyenler, özürlüler, mahkumlar, yaşlılar, emekliler vb. toplumun her kesiminden insanlar bulunmaktadır.

Örgün eğitimin herhangi bir kademesinden ayrılmış öğrencilerin yanında bu kurumlardaki eğitimlerini en üst düzeyde tamamlamış olanlar da İSMEK eğitimlerini tercih edebilmektedir. İSMEK’te eğitim alabilmek için 16 yaşını doldurmak gerekmekte, üst yaş sınırı ise bulunmamaktadır.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

2İSMEK 12-16 yaş arası gruba yönelik eğitimler düzenliyor mu?
Sayfa Başı
İSMEK, 12-16 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik belirlenen branş ve programlarda eğitimler vermektedir. Eğitimlerden faydalanmak isteyenler www.ismek.ist web sitesi https://www.ismek.ist/tr/branslar3.aspx?List=1216yas linki üzerinden ön kayıt işlemlerini gerçekleştirebildikleri gibi merkezlere de giderek şahsen başvuru yapabilmektedirler.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Yasal Dayanaklar
İSMEK'in Yasal Dayanakları
1İSMEK'in yasal dayanakları nelerdir?
Sayfa Başı

İSMEK, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7/v maddesinde belirtilen:

“Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek ve işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak” hükmü ile, Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yönetmelik esaslarına göre eğitim vermektedir. 5393 sayılı belediyeler kanunu ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü’nün yönetmeliği çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Valiliği’nin (İl Mesleki Eğitim Müdürlüğü) imzaladıkları protokol çerçevesinde eğitimler sürdürülmektedir. Dersler ve içerikleri de aynı yönetmelikler ile belirlenmektedir.
 

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Atölye ve Uygulama Merkezi
İSMEK'in Atölye ve Uygulama Merkezi
1Atölye ve uygulama merkezlerinin amacı nedir?
Sayfa Başı

Üretim ve satış atölyeleri, son dönemde İSMEK’te yürütülen önemli projelerdendir. Bu atölyelerde üretime ve satışa katkı sağlanması planlanmakla birlikte, icra edilen sanatların uygulama örnekleri de ziyaretçilere sergilenmektedir. İSMEK bünyesindeki atölyelerde tecrübeli öğrencilerimiz, öğretmenler eşliğinde üretim yapmaktadır. Atölyelerimizde üretilen bu prestijli ürünler büyük rağbet görmektedir.

İSMEK tarafından son yıllarda başarıyla uygulanan diğer bir proje ise ‘Uygulama merkezleri’dir. Bu merkezlerde, İstanbul’un çeşitli semtlerine yayılmış İSMEK merkezlerinden uygulamalı sınavla alınmış öğrenciler çalışmaktadır. Burada bir yıl boyunca ileri düzeyde eğitim alan öğrenciler, mevcut bilgi, beceri ve vizyonlarını reel sektörün beklentilerine göre şekillendirerek profesyonel iş hayatına katılma imkânı bulmaktadırlar.

Uygulama merkezlerinde öğrencilerimiz çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen siparişleri hazırlamakta, bu sayede bir yandan tecrübe kazanırken bir yandan da emeklerini maddi kazanca dönüştürmektedir.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Diğer Faaliyet Alanları
İSMEK'in Diğer Faaliyet Alanları
1İSMEK'in diğer faaliyet alanları nelerdir?
Sayfa Başı
Sergiler
Seminer ve konferanslar
Sempozyumlar
Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım
Yarışmalar
Defileler
Öğrencilerin işgücü piyasasına yönlendirilmesi
Ücretsiz yayınlar

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş